Poděkování

Chtěli by jsme poděkovat všem, kteří nám jakkoli přispěli při tvorbě našeho, vašeho webu Czech Sphynx Club:

Karolíně Leitnerové a Kateřině Tyrnerové - text Kanadský Sphynx

Taťiáně Hošťálkové - text Petrbald a za pomoc při korektuře textu

Zuzaně Goišové a Oldovi Fojtíkovi - za vznik a práci na HCM databázi koček

Lucii Slezákové - text Don Sphynx

Maty - za vytvoření a darování krásného loga Czech SphynxClubu

Aleně Vaňousové - tabulka barev

Bc. DiS. J. Buberové, RN - článek o alergii

SEVARON s.r.o - za tabulky o nemocech koček

Markétě Šebelíkové - za fotodukumentaci stříhání drápků