Genetika koček

Základní pojmy genetiky a principy dědičnosti genů:

Každý gen je složen ze dvou alel (DD, Dd, dd). Alela je buď dominantní nebo recesivní. Vlastnost, kterou nese dominantní alela, přebíjí vlastnost alely recesivní. Dominantní Alela je označena velkým písmenem(D) a recesivní alela malým (d).

Homozygot – obě alely v jednom genu jsou stejné

DD – dominantní homozygot – obě alely v jednom genu jsou dominantní

dd – Recesivní homozygot – obě alely v jednom genu jsou recesivní
Heterozygot – alely v jednom genu jsou různé (Dd), kočka nese vlohu d

Některé geny jsou “silnější”,  proto překrývají účinek genů jiných “slabších”.
Příklad: červený kocour  a nečervená  kočka mohou mít: černá, modrá či čokoládová a lilová koťata, záleží na tom, které geny “pod červenou barvou”kocour nese. Nejsilnějsí barvou je bílá (celá bílá kočka, ne kočka s bílými skvrnami), po ní červená a její mutace (želvovinová, krémová) a po ní černá, “nejslabší” barvy jsou modrá, čokoládová a lilová a skořicová a plavá.

Genotyp – barva vyjádřená zápisem genů, např Bb Dd ss je genotyp černé kočky
Fenotyp – jak kočka vypadá ve skutečnosti – např. Bb Dd Ss je genotyp černobílé kočky, která může být harlekýn (více bílé) nebo bikolor (více černé). Z toho vyplývá, že dvě kočky můžou mít stejný genotyp, ale jiný fenotyp. Naopak dvě fenotypově stejné černé kočky můžou mít jiný genotyp (BB DD, Bb DD, Bb Dd, podrobně si vysvětlíme v dalších kapitolách).

Jak se geny dědí?
Jednoduše. Každý gen z matčiny strany se spojí s genem otce a vzniká tak gen nový, který určije barvu kotěte. Jak jsme si řekli na začátku, každý gen má dvě alely a záleží, která alela z matčiny strany se spojí s jednou z alel otce.

Například máme-li kočku s genotypem na D genu Dd a otce s také s genotypem Dd, mohou se narodit koťata s genotypy:
DD – první alela matky a první alela otce
Dd – první alela matky a druhá alela otce
Dd – druhá alela matky a první alela otce (dominantní alela se zapisuje jako první)
dd – druhá alela matky a druhá alela otce

Takto probíhá dědičnost na všech jednotlivých genech. Každá kočka má všechny geny. Její barva záleží na tom, jakou kombinaci alel v genech ona kočka má.

Zdroj: https://xpets.cz/genetika-kocek/